Vállalkozási feltételek

Készült a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet alapján

Közúti járművezető „ B „- kategóriás képzésre jelentkezők részére

1.) A képző szerv neve: Autó-Suli  Autósiskola

 • Cím: Martfű, Krúdy Gyula utca 1.
 • E-mail cím: autosuli.martfu@gmail.com
 • URL cím: www.auto-suli.hu
 • Tel: 0670/9342-003

2.) Cég forma: Oltyán Imre Gábor egyéni vállalkozó

3.) Vállalkozói nyilvántartási szám:50276486

4.) Iskolavezető: Oltyán Imre Gábor

 • Tel: 0670/9530-920
 • E-mail: oltyanimre@citromail.hu

5.) Ügyfélfogadó címe: Martfű, Szolnoki út 53.

 • Tel: 0670/9342-003
 • Ügyfélfogadás időpontja: Kedd: 8-12, péntek: 12-16

6.) Telephely: Nincs

7.) Tanfolyamra jelentkezés módja: Személyesen, telefonon, e-mail-ben vagy ügyfélfogadási időben.

8.) PÁV: A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez egészségügyi 1 csoportú alkalmassági vizsgálat szükséges, amelyet a háziorvosnál végezhetnek el. PÁV vizsgálat nem szükséges.

9.) A tanfolyamra történő felvétel feltételei „B” kategóriás képzésre:

Beiskolázási feltételek:

 • 16,5 életév betöltése
 • alapfokú, vagy magasabb iskolai végzettségről nyilatkozik és bemutatja bizonyítványát.
 • egészségügyi alkalmasságról (legalább EÜ 1 csoport érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezik, amely vizsgálatot háziorvosánál  végezhetnek el.)
 • beiskolázáskor az adott járműkategóriából eltiltása nincs, vagy már letelt
 • továbbá, hogy a vizsgázó elsősegélynyújtási ismeretekből tanfolyamot végez és sikeres vizsgát tesz.
 •  meglévő vezetői engedély bemutatása

Elméleti vizsgára az a személy bocsátható, aki a tanfolyamot elvégezte, a korhatári  feltételeknek megfelel  (16 év 9 hónap)és a szükséges tandíjat és  vizsgadíjat befizette.

10.) A tanfolyam tantárgyai, óraszámai, oktatási órák időtartama:

Elmélet:

 • Közlekedési alapismeretek: 24 óra
  • Járművezetési elmélete: 6 óra
 • Szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 2 óra

Az elméleti órák 45 percesek.

Vagy választható E- learning képzés.

Gyakorlat:

 • Vezetési gyakorlat-alapoktatás: 9 óra
  • Vezetési gyakorlat-főoktatás: 20 óra ennek megoszlása: (14 óra városi vezetés, 2 óra éjszakai és 4 óra országúti vezetés)
  • Vizsga óra 1 óra

Egy gyakorlati óra 50 perc.

 • 80 óra felett oktató váltás javasolt mindenkinek!
 • 10 óra hospitálás/ hátsó ülésen eltöltött idő, megfigyelés/ mindenkinek ajánlott!

11.) Választható járművek:

 • Toyota Yaris (Diesel üzemű)
 • Toyota Corolla (Diesel üzemű, tartalék jármű)

12.) A gyakorlati vezetés óráiról történő hiányzás módja, menete:

 • ha a tanuló 24 órával a hiányzás előtt szól, ezt díjtalanul megteheti.
 • 24 órán belüli lemondáskor:/ ekkor díjmentesen/:- orvosi igazolással / diákoknál elfogadjuk amit az iskolában is felmutat, felnőtteknél táppénzes papír másolata.
 • ezek hiányában a tanuló „állásidőt fizet” vagy/” rendelkezésre állás időt”/
  Melynek mértéke:- mindenkori óradíj 50%-a .

Amennyiben igazolás nélkül a tanuló 3 hiányzásnál többet hiányzik, az iskolánk a szerződést felbonthatja, részére a tanuló áthelyezőt kiállíthatja.

Késések: Ha lehet telefonon értesítsük egymást.Ha az nincs: / lemerült, otthon maradt stb…/

 • 20 percet köteles várni az oktató.Pl:/ 12:00 re megbeszélte, 12:21 kor az oktató elmehet!/
 • 20 percet köteles várni a tanuló is.

Váltás helyszínei:

 • Szolnok, BP udvar Kolozsvári út/ Óvoda/
 • Szolnok, Vasútállomás,/ Nagy parkoló/.
 • Martfű, Spár parkoló
 • Martfű, Vasútállomás

A váltás helyszínétől el lehet térni, de a tanuló ne éljen vissza az oktató jóhiszeműségével./ nem Taxi/

13.) Tanfolyami és vizsgadíjak: (2022. december 28-tól)

 • tantermi elméleti tanfolyam 45.400.-Ft/fő
 • e-learning tanfolyam díja:
  – 180 nap / 75 óra 45.400.-Ft
 • vezetési gyakorlat: 8.000.-Ft/óra pótóra: 8.000.-Ft/óra
 • Más képzőszervtől átvett tanuló óradíja: 8.500.-Ft/óra
 • Jogosítvánnyal rendelkezők felújító vezetése: 8.500.-Ft/óra

Vizsga díjak:

 • Elméleti vizsga 4.600.-Ft/ vizsga
 • Forgalmi vizsga 11.000.-Ft/ vizsga

Tanulóinknak részletfizetési lehetőséget biztosítunk: gyakorlati oktatásban 10 óránkénti befizetés.

Befizetés módja: Tandíj befizetése készpénzfizetési számla ellenében  az autósiskola ügyfélfogadó helyiségében (Martfű, Szolnoki út 53.) ügyfélfogadási időben vagy az oktatónál lehetséges.

Az elméleti képzés vizsgadíj befizetése a beiratkozással egyidejűleg történik.

A gyakorlati vizsgadíj befizetése Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT Középkelet-Magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály.
H-5000 Szolnok, Indóház út 8. Tel: 0656/426-703..

Az árváltozás jogát minden esetben fenntartjuk!

További költségek:

 • elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgadíj: 12.100.-Ft
 • elsősegély-nyújtási ismeretek tanfolyam: 12.000.-Ft
 • vezetői engedély kiadása: első vezetői engedély ingyenes.

14.) Mentességek: Az elsősegély nyújtó vizsga alól mentesül az a személy aki rendelkezik az alábbi végzettséggel: A 31/1992/XII./NM rendelet alapján:

 • Orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi
 • Állatorvosi Tudományi egyetemen szerzett állatorvosi
 • Védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornászi
 • EÜ szakoktatói
 • Diplomás ápolói oklevéllel rendelkezik
 • EÜ szakközépiskolát végzett és az erről szóló okíratot bemutatja.

Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, tandíjat befizette
 • 17. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • vizsgadíj befizetését igazolta
 • egészségügyi alkalmasságit leadja
 • beiskolázástól eltelt idő nem több mint kilenc hónap

Gyakorlat:

 • elméleti tantárgyakból sikeres vizsgát tett
 • sikeres KRESZ vizsgát követően nem telt el 2 év, ha eltelt a tanuló új tanfolyamra kötelezett
 • a tanfolyam, gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 • 17. életévét betöltötte
 • vizsgadíj befizetését igazolta

15.) Képzési igazolás kiadása: Ha a tanuló más képzőszervnél kívánja folytatni tanulmányait, akkor ezt díjmentesen megteheti. Képzési igazolást kap kettő példányban az addigi teljesítéséről. Az igazolást a képzőszerv 3 munkanapon belül köteles kiadni, az esetleges hátralékok rendezését követően.

16.) Oktatási helyszínek:

 • Elméleti oktatás:  Művelődési Központ, Martfű, Mártírok út 1.
 • E-learning esetén: Otthon
 • Gyakorlati oktatás: Szolnok

17.) Pótórák:

 • Normál haladási ütem: 8.000Ft/óra
 • Felújító vezetés: 7.000Ft/óra
 • Más képzőszervtől átvett tanuló óradíja: 7.000Ft/ óra

18.) Engedélyező hatóság megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály Budapest, Vajdahunyad utca 45.

Képzés felügyeletét ellátó szerv: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit KFT
Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály.
H-5000 Szolnok Indóház út 8.Tel:0656/426-703

19.) A vizsgázó jogai és kötelezettségei:

A képzésben résztvevő vállalja, hogy:

 • ismeri a képzőszerv vállalkozási feltételeit
 • ismeri és elfogadja az oktatás és vizsgáztatás rendjét
 • a hiányzást orvosi, vagy a hatóság által kiadott igazolással indokolja, a mulasztott órákat pótolja
 • a vizsgázónak a vizsgán és az oktatás során, pontosan, az előírt okmányok birtokában, az erkölcsi normáknak és az évszaknak megfelelő öltözetben kell megjelennie,és viselkednie.
 • a vizsgázónak a 10 percen túl történő késés esetén a vizsgadíj megfizetésével új vizsgaidőpontot kell kérnie.

Képzőszerv jogai:

 • Képzőszerv jogosult a gyakorlati óradíj árát megváltoztatni.
 • A tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni
 • A tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni
 • A szerződésszegést (pl: tandíjtartozás) polgári peres úton rendezni
 • A tanulóval egyedi szerződést kötni./pl: családi kedvezmények/

 A képzőszerv kötelezettségei:

 • A képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről
 • Jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre a jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek
 • A vállalkozási feltételek betartása és az írásos tájékoztató egy példányát a tanfolyamra jelentkezéssel egy idejűleg a jelentkezőnek átadni.
 • Kérelme esetén a tanuló áthelyező kiadása.

20.) A járművezetői engedély kiállítása Okmányirodában történik.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, a sikeres forgalmi vizsgát követően a vizsgaigazolást 3 munkanapon belül az Okmányirodának átküldi.
Ezt követően Ön az Okmányirodában csináltathatja meg vezetői engedélyét, a háziorvos által kiállított eredeti orvosi alkalmassági és a Vöröskereszt által kiállított kártya bemutatása után.Amennyiben Ön felmentéssel rendelkezik az Elsősegély tanfolyam elvégzése alól, ez esetben az ezt igazoló bizonyítványát a J-N-SZ megyei Magyar Vöröskeresztnél /Szolnok, Mária út 38./ kell bemutatni és az erről szóló igazolást átadni az Okmányirodának.

Az Okmányirodába vigye magával:

 • szem.ig, lakcím kártyáját
 • vezetői engedélyét ha van
 • háziorvosi alkalmassági igazolás eredeti példányát

Amennyiben ez az első vezetői engedélye 2 évig kezdő vezetőnek minősül, nem vontathat pótkocsit, ameddig nem töltötte be 18. életévét csak Magyarországon közlekedhet.

Kelt: Martfű, 2021. december 28.

                                                                                       Iskolavezető